Ф кгму 4/3-03/02 пп кгму 4/02 Қарағанды мемлекеттік медицина университеті icon

Ф кгму 4/3-03/02 пп кгму 4/02 Қарағанды мемлекеттік медицина университеті
Скачать 280.63 Kb.
НазваниеФ кгму 4/3-03/02 пп кгму 4/02 Қарағанды мемлекеттік медицина университеті
Дата25.08.2013
Размер280.63 Kb.
ТипДокументы
источник

Ф КГМУ 4/3-03/02


ПП КГМУ 4/02


ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

Қазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы
Силлабус


Пән: ОET 1110 Экономикалық теория негіздері


Мамандық: В1301005Жалпы медицина


Оқу сағатының көлемі (кредит) 90


Курс: 1


Семестр: 1, 2


ҚАРАҒАНДЫ - 2012 ж


Силлабус “Жалпы медицина ” 5В130100 мамандығына арналған «Экономикалық теория негіздері» ОЕТ 1110 жұмыс бағдарламасының негізінде құрастырылған.

«___» _________20 ж.


Силлабус Қазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасының мәжілісінде қарастырылып және бекітілді.


«_____»_______2012 ж. Хаттама №_____


Қазақстан тарихы және

ӘСП кафедрасының меңгерушісі: Қ.А.Темиргалиев


 • Оқытушылар туралы мәлімет:

^ Оқытушы туралы мәлімет

Дәреже және лауазым

Пед. өтілі

Алғышартты ғылыми қызығушылық

Жетістіктер

Ескерту

Темиргалиев Қ.А.


Кафедра меңгерушісі, философия ғылымының кандидаты

24 жыл

Культурная идентичность и социальный анализ.

философия ғылымының кандидаты

Сабақты орыс тілінде жүргізу

Джакупова Д.Е.


Аға оқытушы, экономика магистрі

5 жыл

Рынок медицинских услуг.

1.«Экономика» магистрі, біліктілігі экономика магистрі, КарГТУ, 2007 ж. Магистр дисертациясының тақырыбы: «Состояние и перспективы развития рынка труда в Республике Казахстан».

2. Педогогикалық біліктілік жоғарлату ҚММА, ақпан 2008ж.

3. Педогогикалық біліктілік жоғарлату «Инновационные технологии в медицинском образовании», ҚММА, апрель, 2010 г.

4. Құзыреттілік бойынша педогогикалық біліктілікті жоғарлату: «Коммуникативные навыки», «Эффективное преподавание в медицинском вузе», «Информационно-коммуникационные технологии», «Менеджмент исследований», «Оценка и экспертиза в медицинском вузе», «Лидерство в медицинском образовании»

КММУ, 2012ж

Сабақты орыс тілінде жүргізу

Касымова Б.Т.

Оқытушы

9 жыл

Медициналық қызмет көрсетудің сапасын жоғарлату.

1. Кредитная система обучения в высших учебных заведениях, 2006ж

2. Құзыреттілік бойынша педогогикалық біліктілікті жоғарлату: «Коммуникативные навыки», «Эффективное преподавание в медицинском вузе», «Информационно-коммуникационные технологии», «Менеджмент исследований», «Оценка и экспертиза в медицинском вузе», «Лидерство в медицинском образовании»

КММУ, 2012ж

Сабақты қазақ тілінде жүргізеді.

Жумадилов С.С.

Оқытушы, экономика магистрі

2,5 жыл

Нарықтық экономика

«Экономика» магистрі, біліктілігі экономика магистрі, МГТИ Лингва, 2011 ж. Магистр дисертациясының тақырыбы: «Қазақстан Республикасындағы инвестициялық саясатты тиімді дамытудың стратегиясы »

Сабақты қазақ тілінде жүргізеді.

Кабиева А.А.

Оқытушы, менеджмент магистрі

8 жыл

Экономика предприятия.

«Менеджмент» мамаандығы бойынша магистр, біліктілігі менеджмент магистрі, ҚММУ 2005ж.,

Магистр дисертациясының тақырыбы: «Развитие лизинговых отношений в РК»

Сабақты орыс тілінде жүргізу

Рысбекова Б.Б.

Оқытушы, экономика магистрі

10 жыл

Методика преподавания.

«Экономика» мамандығы бойынша магистр, біліктілігі экономика магистрі, МГТИ, 2012ж.,

Магистр дисертациясының тақырыбы: «Совершенствование методики преподавания экономических дисциплин в системе образования Казахстана»

Біліктілікті жоғарлату «Актуальные проблемы и перспективы развития современного профессионального образования», 2006 ж., КЭУ. «Менеджмент в организациях образования», 2006 ж.,Мемлекеттік қызметкерлерді және білім беру қызметкерлерін біліктілігін жоғарлату және қайта дайындау қарағанды облыстық институт «По работе на интерактивном оборудовании и технологии построения интерактивных уроков», 2011 ж.,
Сисенгалиева К.М.

Оқытушы, экономика магистрі

4 жыл

Қазақстандағы орта және шағын бизнесті дамытудың стратегиялық мақсаттары мен бағыттары.

«Экономика» мамандығы бойынша магистр, Экономика магистрі біліктілігі, Болашақ, 2012ж, магистрлік диссертация тақырыбы: «Қазақстандағы орта және шағын бизнесті дамытудың стратегиялық мақсаттары мен бағыттары»


 • Байланыс ақпараты: кафедра мекен жайы: Алалыкин көшесі 7, 2 корпус, аудиториялар 331-347. тел: 56-41-81 (114).

 • Пән саясаты: Студенттердің экономика аппараттарының түсініктерін- категорияларын меңгеруге, диалог, дискуссия жүргізуге, тестілеуге қатысуға, әртүрлі типтегі ойындар өткізуге, экономикалық ойлаудың негізгі типтерін қалыптастыру; экономикалық жүйелерді білікті және кешенді салыстыру, экономикалық бағдарламаларды жүргізудің аса қарқынды формаларын және оларды өз мемлекеті шегінде жүзеге асырылуын көру. Дәрістік материал аралық және қорытынды бақылауда қолданылады. Қорытынды бақылауға 60% және одан жоғары жіберілу рейтингі бар студенттер жіберіледі.

 • Кіріспе

Экономикалық теория тәуелсіз Қазақстанның жаңа буындарының дүние танымын қалыптастыру және дамыту деңгейін жоғарлатуда ерекше орынға ие. Экономикалық теорияны оқу адамның, табиғаттағы, қоғамдағы, экономикадағы орнын және ролін обьективті тануға, экономикалық процестер арасындағы диалектикалық байланыстарды түсінуге мүмкіндік береді. Нарықтық экономиканың әлеуметтік-бағытталған үлгісін құру экономикалық қатынастардың әлемдік жүйесінде болып жатқан жаhандық процестерді, адам мен қоғамның экономикалық мінез құлқы принцптеріне түзетулер енгізеді. Бұл жағдайда экономикалық теорияның ғылыми-техникалық прогреспен, мемлекеттік бағдарламамен, ұлттық және әлемдік мәдениетпен байланысты экономикалық процестердің диалектикасын зерттеуші ғылым ретінде маңыздылығы өсуде.

^ Пәннің мақсаты:

«Экономикалық теория негіздері» курсының мақсаты мен студенттерге әр түрлі экономикалық жүйелердегі қоғамдың әлеуметтік- экономикалық дамуының эволюциясы мен заңдылықтары туралы, сонымен қатар шектеулі ресурстар жағдайында адамның экономикалық іс- әрекетінің қағидалары мен мотивтері туралы теориялық білім беру, мемлекеттің экономикалық және дүние таным мен белсенді азаматтық позицияны қалыптастыру болып табылады.

 • ^ Оқытудың міндеттері:

- Студенттерге әртүрлі экономикалық жүйеде қоғамның әлеуметтік- экономикалық дамуы эволюциясы мен заңдылықтары туралы теориялық білім беру;

- шектелген ресурстар жағдайында адамның экономикалық міне құлық принцптері мен мотивтерін зерттеу;

- мемлекеттік және әлеуметтік саясатты жүзеге асыруда экономикалық дүние тану және белсенді азаматтық позицияны қалыптастыру.

 • Пәнді оқытудың соңғы нәтижесі:

 • Студент білуі керек:

 • - пәннің негізгі анықтамалары, қоғамдық денсаулық сақтау саласының маманын қалыптастыруда оның ролі;

 • - пәннің түсіндірмелі- терминдік аппараты;

 • - денсаулық сақтау саласындағы экономиканың заңдылықтар білімін қолданып оқу тапсырмаларын және оны семинар сабағында қолдану;

 • - ерте және қазіргі замандағы әртүрлі экономистердің идеялары;

 • - денсаулық сақтау саласындағы экономикалық өмір сферасындағы күрделі құбылдыстар мен тенденциялар.

Студент істей білуі қажет:

- Қазақстан Республикасы денсаулық сақтаудағы экономикалық процестердің мәнін суреттеу;

- эономиканың негізгі мәселелері бойынша ақпаратты жинақтау және өзінің пікірін қалыптастыру;

- экономикалық теория негіздерінің негізгі тақырыптары бойынша алған білім негізінде өзінің жеке қорытындысын айта білу.

^ Реквизитке дейінгі: Қазақстан тарихы.

 • Реквизиттен кейінгі: әлеуметтану, философия..

 • Пәнінің қысқаша мазмұны.

пәнді оқу кезінде негізгі теориялық көзқарас, негізгі экономикалық құбылыстардың мәні, нарықтың өзін- өзі реттеу механизмдерін, экономиканы реттеудің паринцптерін қарастыру.Мемлекеттік реттеу сұрақтары қарастырылады. Қазақстан Республикасының әлеуметтік- экономикалық дамуының алғы шарттарына көп көңіл бөлінеді.

^ Дәрістердің тақырыптық жоспары:Тақырыптың аталуы

Өткізу түрі

Ұзақ

тығы

1.

Экономикалық теорияның пәні мен әдістері. Денсаулық сақтау экономикасы.

Мәселелі дәріс

1


2.

Қоғамдық өндіріс және оның құрылымы

Мәселелі дәріс

1

3.

Экономикалық институттар: меншік және кәсіпкерлік.

Мәселелі дәріс

1

4.

Денсаулық сақтау саласындағы кәсіпкерлікті дамыту

Мәселелі дәріс

1

5.

Экономикалық жүйе типтері және оларды даму заңдылықтары. Денсаулық сақтаудың негізгі моделдері.

Мәселелі дәріс

1

6.

Қоғамдық шаруашылықтың нысандары.


Мәселелі дәріс

1


7.

Тауар өндірісі. Ақша.

Мәселелі дәріс

1

8.

Нарық: түрлері, құрылымы, үлгілері.

Мәселелі дәріс

1

9.

Сұраныс және ұсыныс.

Мәселелі дәріс

1

10.

ҚР медициналық қызмет нарығындағы сұраныс және ұсыныс.

Мәселелі дәріс

1

11.

Бәсеке және монополия. Медициналық қызмет нарығындағы бәсеке.

Мәселелі дәріс

1

12.

Капитал (қорлар). Айналым және ауыспалыр айналым. ҚР денсаулық сақтауды қаржыландыру.

Мәселелі дәріс

1

13.

Өндіріс шығыны. ҚР денсаулық сақтау саласына шығындары.

Мәселелі дәріс

1

14.

Өндіріс факторларынан түсетін табыстар. Қазақстанда денсаулық сақтау саласында еңбекақы.

Мәселелі дәріс

1

15.

Ұлттық экономика жүйе ретінде. Денсаулық сақтаудың біріңғай ұлттық жүйесі.

Мәселелі дәріс

1

16.

ҚР медициналық кластерді дамуы.

Мәселелі дәріс

1

17.

Экономикалық тепе- теңдік және экономикалық өсу.

Мәселелі дәріс

1

18.

Экономикалық цикл. Инфляция және жұмыссыздық.

Мәселелі дәріс

1

19.

ҚР Денсаулық сақтау Министрлігінің медициналық қызметін бақылау комитеті.

Мәселелі дәріс

1

20.

Мемлекеттік реттеу: мәні, мақсаты, құралдары.

Мәселелі дәріс

1

21.

«Саламатты Қазақстан 2011- 2015ж » Мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыру сұрақтары.

Мәселелі дәріс

1

22.

Мемлекеттің әлеуметтік және аймақтық саясаты.

Мәселелі дәріс

1

23.

Медициналық қызмет нарығында ҚР халқын әлеуметтік қорғаудың негізгі бағыттары.

Мәселелі дәріс

1

24.

Халықаралық экономикалық қатынастар. Сыртқы экономикалық қызметтерді реттеу. Халықаралық денсаулық сақтау ұйымдары.

Мәселелі дәріс

1
Барлығы:

24 cағат


^ Семинарлық сабақтардың тақырыптық жұмысы:
Тақырыптың аталуы

Өткізу түрі

Ұзақ

тығы

1.

Экономикалық теорияның пәні мен әдістері. Денсаулық сақтау экономикасы.

Семинар

2

2.

Қоғамдық өндіріс және оның құрылымы.

Семинар

2

3.

Экономикалық институттар: меншік және кәсіпкерлік. Денсаулық сақтау саласындағы кәсіпкерлікті ұйымдастыру

TBL(топтық бағдарланған оқу әдісі)

2

4.

Экономикалық жүйелердің типтері мен олардың даму заңдылықтары. Денсаулық сақтаудың негізгі үлгілері.

TBL(топтық бағдарланған оқу әдісі)

2

5.

Қоғамдық шаруашылықтың нысандары.

Тауарлы өндіріс. Ақша.

Семинар

2

6.

Нарық: түрлері, құрылымы, үлгілері.

Семинар

2

7.

Сұраныс пен ұсыныс. ҚР медициналық нарығындағы сұраныс және ұсыныс.

TBL(топтық бағдарланған оқу әдісі)

2

8.

Бәсеке және монополия. Медициналық қызмет нарығындағы бәсеке.

TBL(топтық бағдарланған оқу әдісі)

2

9.

Капитал (қорлар). Ауыспалы айналым мен айналым. ҚР денсаулық сақтауды қаржыландыру.

Семинар

2

10

Өндіріс шығындары. ҚР денсаулық сақтауға шығындары.

Семинар

2

11

Өндіріс факторларынан түсетін табыстар. Қазақстанда денсаулық сақтау саласында еңбекақы төлеу.

TBL(топтық бағдарланған оқу әдісі)

2

12.

Жүйе ретіндегі Ұлттық экономика. ҚР медициналық кластерді дамыту.

Семинар

2

13.

Экономикалық тепе- теңдік және экономикалық өсу.

Семинар

2

14.

Экономикалық циклдар. Инфляция және жұмыссыздық. ҚР Денсаулық сақтау Министрлігінің медициналық қызметті бақылау комитеті.

TBL(топтық бағдарланған оқу әдісі)

2

15.

Мемлекеттік реттеу: маңызы, мақсаттары, құралдары. «Саламатты Қазақстан 2011- 2015» Мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыру сұрақтары.

TBL(топтық бағдарланған оқу әдісі)

2

16.

Мемлекеттің әлеуметтік және аймақтық саясаты. Медициналық қызмет нарығында ҚР халқын әлеуметтік қорғаудың негізгі бағыттары.

TBL(топтық бағдарланған оқу әдісі)

2

17.

Халықаралық экономикалық қатынастар. . Халықаралық денсаулық сақтау ұйымдары.

TBL(топтық бағдарланған оқу әдісі)

4

18.

Сыртқы экономикалық қызметті реттеу.


Барлығы:

36 cағат^ Кеңес беру уақыты:

Аты- жөні, қызметі

Апта күні

Кеңес беру уақыты

Касымова Б.Т оқытушы

Сәрсенбі

15.00-16.00

Джакупова Д.Е. аға оқытушы

сейсенбі

16.00-17.00

Кабиева А.А., оқытушы

Пятница

16.00-17.00

Рысбекова Б.Б., оқытушы

Среда

16.00-17.00

Сисенгалиева К.М., оқытушы

Понедельник

16.00-17.00


Аралық бақылау уақыты:

Аралық бақылау №1

мамандығы

Курс/лек/топ

Пән

Апта/күні

уақыты

Жалпы медицина

1курс/ 2 поток/ 122, 123

Экономикалық теория негіздері

10 апта/ 5,11,12

9.00 – 9.50

Жалпы медицина

1 курс/ 2 поток 124,125

Экономикалық теория негіздері

10 апта/ 5,11,12

10.00 – 10.50

Жалпы медицина

1 курс/ 2 поток/ 126,127

Экономикалық теория негіздері

10 апта/ 5,11,12

11.00-11.50

Жалпы медицина

1 курс/ 2 поток/ 128,129

Экономикалық теория негіздері

10 апта/ 5,11,12

12.00-12.50

Жалпы медицина

1 курс/ 2 поток/ 130,131

Экономикалық теория негіздері

10 апта/ 5,11,12

13.30-14.20

Жалпы медицина

1 курс/ 2 поток/ 132,133

Экономикалық теория негіздері

10 апта/ 5,11,12

14.30-15.20

Жалпы медицина

1 курс/ 2 поток/ 134,135

Экономикалық теория негіздері

10 апта/ 5,11,12

15.30-16.20

Жалпы медицина

1 курс/ 2 поток/ 136,137

Экономикалық теория негіздері

10 апта/ 5,11,12

16.30-17.20

Жалпы медицина

1 курс/ 2 поток/ 138,139

Экономикалық теория негіздері

10 апта/ 5,11,12

17.30-18.20

Жалпы медицина

1 курс/ 2 поток/ 140,141

Экономикалық теория негіздері

10 апта/ 5,11,12

17.30-18.20


Аралық бақылау №2

мамандығы

Курс/лек/топ

Пән

Апта/күні

уақыты

Жалпы медицина

1курс/ 2 поток/ 122, 123

Экономикалық теория негіздері

18 неделя/ 3.01.13

10.00 – 11.00

Жалпы медицина

1 курс/ 2 поток 124,125

Экономикалық теория негіздері

18 неделя/ 3.01.13

11.00-12.00

Жалпы медицина

1 курс/ 2 поток/ 126,127

Экономикалық теория негіздері

18 неделя/ 3.01.13

12.00-13.00

Жалпы медицина

1 курс/ 2 поток/ 128,129

Экономикалық теория негіздері

18 неделя/ 3.01.13

13.30-14.30

Жалпы медицина

1 курс/ 2 поток/ 130,131

Экономикалық теория негіздері

18 неделя/ 3.01.13

14.30-15.30

Жалпы медицина

1 курс/ 2 поток/ 132,133

Экономикалық теория негіздері

18 неделя/ 3.01.13

15.30-16.30

Жалпы медицина

1 курс/ 2 поток/ 134,135

Экономикалық теория негіздері

18 неделя/ 3.01.13

16.30-17.30

Жалпы медицина

1 курс/ 2 поток/ 136,137

Экономикалық теория негіздері

18 неделя/ 4.01.13

10.00-11.00

Жалпы медицина

1 курс/ 2 поток/ 138,139

Экономикалық теория негіздері

10 апта/ 5,11,12

10.00-11.00

Жалпы медицина

1 курс/ 2 поток/ 140,141

Экономикалық теория негіздері

10 апта/ 5,11,12

11.00-12.00


Қорытынды бақылау уақыты: академиялық күнтізбеге сәйкес. • Студенттердің өзіндік жұмысына арналған тапсырмалар:

Студенттердің өз бетінше атқаратын жұмыс тақырыбының жоспары:^ Тақырыптың аталуы

Орындалу түрі

Ұзақты

ғы

1.

Экономикалық теорияның пәні мен әдістері. Денсаулық сақтау экономикасы.

Әдебиеттерді, электрондық материалдарды өз бетімен оқу, тест сұрақтарын құрастыру.

1

2.

Қоғамдық өндіріс және оның құрылымы.

Ғаламторда жұмыс, глоссарий құрастыру.

1

3.

Экономикалық институттар: меншік және кәсіпкерлік. Денсаулық сақтау саласындағы кәсіпкерлікті ұйымдастыру

PrBL (жобалық-бағытталған оқыту әдісі), жоба дайындау және қорғау

2

4.

Экономикалық жүйелердің типтері мен олардың даму заңдылықтары. Денсаулық сақтаудың негізгі үлгілері.

Әдебиеттерді өз бетімен оқу, презентация дайындау.

2

5.

Қоғамдық шаруашылықтың нысандары.

Әдебиеттерді, электрондық материалдарды өз бетімен оқу, сөзжұмбақ құрастыру.

1

6.

Тауарлы өндіріс. Ақша.

Әдебиеттерді өз бетімен оқу, эссе жазу.

2

7.

Нарық: түрлері, құрылымы, үлгілері.

PrBL (жобалық-бағытталған оқыту әдісі), жоба дайындау және қорғау

2

8.

Сұраныс пен ұсыныс. ҚР медициналық нарығындағы сұраныс және ұсыныс.

PrBL (жобалық-бағытталған оқыту әдісі), жоба дайындау және қорғау

2

9.

Бәсеке және монополия. Медициналық қызмет нарығындағы бәсеке.

Электрондық база көрсеткіштермен жұмыс істеу, тест сұрақтарын құрастыру.

2

10

Капитал (қорлар). Ауыспалы айналым мен айналым. ҚР денсаулық сақтауды қаржыландыру.

Әдебиеттерді өз бетімен оқу, эссе жазу.

1

11.

Өндіріс шығындары. ҚР денсаулық сақтауға шығындары.

PrBL (жобалық-бағытталған оқыту әдісі), жоба дайындау және қорғау

2

12.

Өндіріс факторларынан түсетін табыстар. Қазақстанда денсаулық сақтау саласында еңбекақы төлеу.

Әдебиеттерді өз бетімен оқу, эссе жазу.

2

13.

Жүйе ретіндегі Ұлттық экономика. ҚР медициналық кластерді дамыту.

Ғаламторда жұмыс, глоссарий құрастыру.

2

14.

Экономикалық тепе- теңдік және экономикалық өсу.

ғылыми мақаланың талдауы.

2

15.

Экономикалық циклдар. Инфляция және жұмыссыздық. ҚР Денсаулық сақтау Министрлігінің медициналық қызметті бақылау комитеті.

PBL (Жобалық-бағдарлаған білім беру әдісі), жобаның әзірлеуі

2

16.

Мемлекеттік реттеу: маңызы, мақсаттары, құралдары. «Саламатты Қазақстан 2011- 2015» Мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыру сұрақтары.

PBL (Жобалық-бағдарлаған білім беру әдісі), жобаның әзірлеуі

2

17.

Мемлекеттің әлеуметтік және аймақтық саясаты. Медициналық қызмет нарығында ҚР халқын әлеуметтік қорғаудың негізгі бағыттары.

Ғаламторда жұмыс, ғылыми мақаланың талдауы.

1

18.

Сыртқа экономикалық қызметтерді реттеу.

Ғаламторда жұмыс, эссе жазу.

1
Барлығы:

30 cағат
 • ^ Пән бойынша тапсырмаларды тапсыру және орындау кестесі:

  Апта

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  СӨЖ бойынша тақырып №


  1,2

  3,4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

 • Әдебиет:
^

Негізгі:

 1. Шеденов Ө.Қ Жалпы экономикалық теория Ақтөбе- 2004,2009

Қосымша:

1. Әкімбеков С. Экономикалық теория Оқу құралы.- Астана,2002

2. Бегимбетова Р.К Экономикалық теория негіздері, 2008ж

^

3. Бегимбетова Р.К, Касымова Б.Т. Экономикалық теория негіздері, 2010ж

 • Оқу және оқыту әдістері


Дәріс- мәселелі дәрістер.

Практикалық сабақ- оқу семинары (пікірталас, рефераттар презентациясы, тестілік тапсырмалар шешу, кроссворттар мен тестілік тапсырмалар құру). TBL- топтық-бағдарланған оқу әдісі, ролдік ойын, іскерлік ойын элементтері, жұппен жұмыс істеу, дөңгелек үстел, ғылыми конференция.

^ Студенттердің өз бетімен атқаратын жұмысы- тақырыпты өз бетінше игеру, әдебиеттермен жұмыс, презентацияға дайындау және жобаларды қорғау.PBL- жобаларды дайындау, конференция, презентацияға дайындалу.
 • Білім бағасының ережесі мен критериі: білім бағасының ережесі мен критериі әрбір деңгейде (ағымдық, аралық, қорытынды бақылау) бағасының ережесібарлық сабақтар түрлерімен (аудиторлық, СӨЖ).


^ Баға шкаласы

Таңбалау жүйесі бойынша бағалау

Бағаның сандық баламасы

Бағаның пайыздық мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

А

4,0

95-100

өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

жақсы

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74қанағаттанарлық

С

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

Д+

1,33

55-59

Д

1,0

50-54

F

0

0-49

қанағаттанарлықсыз

^ Білім бағасының критериі

«Өте жақсы» баға білім алушыға, егер ол бағдарламалық материалдарды толық игеруін көрсеткен және қандай да бір қатерліктерге бой алдырмай дұрыс орындаған, зертханалық және бақылау жұмыстарын уақытылы әрі дұрыс орындаған және ол бойынша есептер тапсырған, бұған қоса өзіндік бірегей ойлау қабілетін танытқан, коллоквиумды тапсыруда қандай да бір қателіктер жібермеген және үй тапсырмаларын орындаған, ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысып, пәнді оқып-үйрену барысында өздігінше қосымша ғылыми әдебиеттерді пайдаланған, бағдарламалық материалдарды өз еркімен жүйелей білген жағдайда қойылады

«Жақсы» баға білім алушыға, егер ол бағдарламалық материалдарды 75%-дан кем игермесе және бұған қоса жауап беру кезінде айтарлықтай қателіктер жібермеген, зертханалық және бақылау жұмыстарын уақытылы орындаған және оны тапсыруда негізсіз ескертулері болмаған, коллоквиумдар мен үй тапсырмаларын дұрыс әрі уақытында орындап негізсіз ескертулермен тапсырған, оқытушының нұсқауы бойынша қосымша әдебиеттерді пайдаланған, ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысып, немесе негізсіз ескертулер болған және елеулі қателіктері студенттің өздігімен түзетілген, бағдарламалық материалдарды оқытушының көмегімен жүйелей білген жағдайда қойылады.

«Қанағаттанарлық» баға білім алушыға, егер ол зертханалық материалдардың кем дегенде 50% игерген, бұған қоса зертханалық және бақылау жұмыстарын, үй тапсырмаларын орындау кезінде оқытушының көмегін қажет еткен, коллоквиум тапсыру кезінде толымсыз жауаптары мен негізсіз ескертулері болған, зерттеу жұмыстарында белсенділік көрсете алмаған, тек қана оқытушы көрсеткен әдебиеттермен ғана шектелген, материалдарды жүйелеуде біршама қиыншылықтарға бой алдырған жағдайда қойылады.

«Қанағаттанарлықсыз» баға білім алушыға, егер оның бағдарламада қарастырылған негізгі материалдары оқуда кемшіліктері білінген, пән бағдарламасының жартысынан астамын игермеген, жауаптарында елеулі қателіктер жіберген, ағымдағы формалармен қарастырылған жеке және ағымдағы және қорытынды бақылауларды орындамаған, бағдарламада қарастырылған барлық негізгі әдебиеттермен жұмыс жасамаған жағдайда қойылады.

* Ескерту: кредиттік оқу жүйесі үшін.

** Ескерту: «ҚР білім беру жүйесі. Жоғары оқу орындарындағы білім ді бағалау мен бақылау. Негізгі ережелер» ҚР МЖМБС негізінде құрылған.
 • Пән бойынша интегралды бағаны толтыру және рейтингті есептеу әдісі


(ҚММУ ағымдық жылда бекітілген рейтинг жүйесіне сәйкес рәсімделеді). «Студенттердің үлгерімін бағалаудың рейтингтік жүйесі туралы ереже» ҚММУ 2012ж. Студентке аралық баға сабақта оқытушымен оқу журналына пәннің әрбір тақырыбы бойынша 100 балдық шкаламен қойылады

Добавить документ в свой блог или на сайт


Похожие:

Ф кгму 4/3-03/02 пп кгму 4/02 Қарағанды мемлекеттік медицина университеті iconФ кгму 4/3-03/02 пп кгму 4/02 Қарағанды мемлекеттік медицина университеті
Республикасының мемлекеттік тілі. Оны еліміздің болашақ мамандары білуге міндетті: сондықтан медицина мамандары екі тілде сөйлей...

Ф кгму 4/3-03/02 пп кгму 4/02 Қарағанды мемлекеттік медицина университеті iconФ кгму 4/3-03/02 пп кгму 4/02 Қарағанды мемлекеттік медицина университеті
Силлабус пән бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде “Жалпы медицина” 5В130100мамандығы үшін құрастырылып ж бекітілді

Ф кгму 4/3-03/02 пп кгму 4/02 Қарағанды мемлекеттік медицина университеті iconФ кгму 4/3-03/02 пп кгму 4/02 қарағанды мемлекеттік медицина университеті
Силлабус «Әлеуметтану» пәні бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде “Жалпы медицина” 051301 мамандығы үшін құрастырылды

Ф кгму 4/3-03/02 пп кгму 4/02 Қарағанды мемлекеттік медицина университеті iconФ кгму 4/3-03/02 пп кгму 4/02 қарағанды мемлекеттік медицина университеті
Силлабус «Әлеуметтану» пәні бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде «Жалпы медицина» 5В130100 мамандығы үшін құрастырылды

Ф кгму 4/3-03/02 пп кгму 4/02 Қарағанды мемлекеттік медицина университеті iconФ кгму 4/2-06/02 пп кгму 4/02 Қарағанды мемлекеттік медицина университеті Карагандинский государственный медицинский университет Рұқсат рейтингісі

Ф кгму 4/3-03/02 пп кгму 4/02 Қарағанды мемлекеттік медицина университеті iconФ кгму 4/2-06/02 пп кгму 4/02 Қарағанды мемлекеттік медицина университеті Карагандинский государственный медицинский университет Рұқсат рейтингісі

Ф кгму 4/3-03/02 пп кгму 4/02 Қарағанды мемлекеттік медицина университеті iconФ кгму 4/2-06/02 пп кгму 4/02 Қарағанды мемлекеттік медицина университеті Карагандинский государственный медицинский университет Рейтинг допуска

Ф кгму 4/3-03/02 пп кгму 4/02 Қарағанды мемлекеттік медицина университеті iconФ кгму 4/2-06/02 пп кгму 4/02 Қарағанды мемлекеттік медицина университеті Карагндинский государственный медицинский университет Рұқсат рейтингісі

Ф кгму 4/3-03/02 пп кгму 4/02 Қарағанды мемлекеттік медицина университеті iconФ кгму 4/2-06/02 пп кгму 4/02 Қарағанды мемлекеттік медицина университеті Карагндинский государственный медицинский университет Рұқсат рейтингісі

Ф кгму 4/3-03/02 пп кгму 4/02 Қарағанды мемлекеттік медицина университеті iconФ кгму 4/2-06/02 пп кгму 4/02 Қарағанды мемлекеттік медицина университеті Карагандинский государственный медицинский университет Рейтинг допуска

Ф кгму 4/3-03/02 пп кгму 4/02 Қарағанды мемлекеттік медицина университеті iconФ кгму 4/2-06/02 пп кгму 4/02 Қарағанды мемлекеттік медицина университеті Карагандинский государственный медицинский университет Рейтинг допуска

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©zubril.ru 2000-2013
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации
Документы